Skillebekken (Gjelleråsen)

Skillebekken, bekk på grensen til nabokommunene Nittedal og Lillestrøm. Den har tilløp fra sør til Tokerudbekken, følger en forsenkning ved foten av Gjelleråsen. Skillebekken kommer fra Tokerudtjern, ca. 203 moh, og danner nedenfor (nord for) tjernet grensen til Nittedal. Tilløpet til Tokerudtjern følger samme forsenkning videre sørover; på denne strekningen danner Skillebekken grensen til Skedsmo.

Det er også en SkillebekkFrogner.