Tokerudtjern

Tokerudtjern, lite vann på grensen mellom Oslo, Lillestrøm og Nittedal, ca. 200 moh, avløp ved Skillebekken nordover til Tokerudbekken; Skillebekken danner på denne strekningen grensen mellom Oslo og Nittedal.