Romsås (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Romsås-blokkene oppe i skogen fotografert i 2007. Til venstre sees Grorud kirke, tårnet på Røverkollen i bakgrunnen. - Foto Chell Hill / Creative Commons
Romsås stasjon fotografert September 2022. Foto: Aslak Malmåsen

Romsås. boligstrøk nordøst for Grorud, krets av Grorud menighet nord for Trondheimsveien og sør for Røverkollen, bydel Grorud. Navn etter gården Romsås. Tidligere et jordbruks- og skogbruksområde med steinindustri. Tomtesalg fra 1880-årene og økende befolkning av steinhoggere og folk tilknyttet industrien på Grorud. Fra 1920-årene mer uensartet miljø. Ekspropriasjon i 1960-årene og utbygging av drabantby med boligblokker 1970–74.

Romsås er det mest enhetlige av Oslos utbyggingsprosjekter. Bebyggelsen er oppdelt i seks boliggrender (Tiurleiken, Orremyr, Ravnkollen, Emanuelfjell, Svarttjern og Røverkollen) og består av ensartede boligblokker i tre til åtte etasjer, de fleste med balkong, mange med flott utsikt, i alt 2600 leiligheter. Arkitekter var Romsåsteamet, som bestod av Alex Christiansen, Trygve Kleiven, Randi Kippgen, Olav Holm, Nils A. Rosland og Alf Bastiansen.

Romsås senter 1972, T-banestasjon 1974 (ark. Håkon Mjelva; Betongtavlen 1976), omgitt av den tidligere Romsås skole; de første elevene gikk ut 1976, skolen nedlagt 1985, og Romsås sykehjem (1975). Ravnkollen skole (barneskole) var i drift 1972–86, også skolene Bjøråsen, Svarttjern, Tiurleiken og Orremyr (spesialskole, i drift 1976–91). Romsås kirke innviet 1976, nedbrent 1986, ny kirke 1995. Svarttjernparken ble åpnet i 2009.