Svarttjern skole

Svarttjern skole, Odvar Solbergs vei 116, grendeskole (1–4). Skolen ligger på en liten høyde sørøst for badevannet Svarttjern. Tatt i bruk 1972 (ark. Alex Christiansen). Kunstverk, en særegen klokke, av Elsie-Ann Hochlin. Skolen er den eneste i Oslo med bare småskoletrinn. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 131 elever.