Oslomarkas fiskeadministrasjon

Oslomarkas fiskeadministrasjon, OFA, fellesorganisasjon for interesserte fiskeforeninger, grunneiere og kommuner i Osloregionen, stiftet 1936. OFA forvalter fiskeretten i Nordmarka og Østmarka gjennom leieavtaler med blant annet Oslo og Bærum kommuner, Løvenskiold–Vækerø og Losby bruk, et område på ca. 635 km2 – mer enn 500 sjøer, vann og tjern. I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo kommune og har oppsyn med og ansvar for kultivering av Akerselva. OFA produserer settefisk (ørret) ved eget oppdrettsanlegg i Sørkedalen, etablert her i 1960; om lag 60 000 ørret blir årlig satt ut i vannene i Marka. Før dette vare OFAs oppdrettsanlegg på ved Holmenhavna, se Holmen settefiskanlegg. OFA forvalter fiskeretten gjennom en fiskekortordning. OFA utgir fiskekart som viser utstrekningen av fiskeområdet.