Holmenhavna

Holmenhavna, boligstrøk mellom Slemdal og Gressbanen, nord for Stasjonsveien og sør for Bjørnveien, bydel Vestre Aker, utbygd av «Holmenhavna Byggeselskap» i første del av 1950-årene med 27 blokker, de fleste treetasjes lameller med saltak, sammenkjedet to og to med adresser til veiene Vassfaret og Gaupefaret. Blokkene er lagt på hver side av et skogholt der Styggedalsbekken og Skådalsbekken renner sammen og blir til Holmenbekken. I 1953 stod forretningsgården i Gaupefaret 4 ferdig; her åpnet «Holmenhavna Forretninger» med kolonial-, melke-, og kjøttforretning samt brødutsalg. Her var også manufakturforretning, tannlege- og legekontorer, senere også damefrisersalong. Nå Joker Holmenhavna. I Stasjonsveien var det holdeplass for den tidligere «Gressbanebussen», nå for bussrute 46 til Ullerntoppen. Like sør for Stasjonsveien her lå Holmen settefiskanlegg 1941–60.

Navnet kommer av at dette område tidligere var en skogteig som var havnehage for Østre Holmen gård.