Bjørnveien

Bjørnveien, Holmen, bydel Vestre Aker, fra snuplass på nordsiden av Østre Holmen gård nordover forbi Stasjonsveien, vestover tilbake til Stasjonsveien ved Gressbanen. Villaer og tomannsboliger, storparten fra 1950-årene og fremover. Navnet vedtatt 1952. Før krigen gikk veien bare fra Stasjonsveien og et stykke nordover. Der den sørlige delen går nå, var det et jorde og en låve, og i sørenden av dette at lå Holmen luftvernbatteri. Fra svingen ved Holmenkollen Tennisklubb og Holmen skole går den lille blindveien Henrik Backers vei vestover.

Bygninger m.m.:

2. Østre Holmen gård. Et bevart gårdstun med driftsbygninger og våningshus.

47. En villa fra 1930-årene med tidligere adresse nr. 3. Den var eid av den jødiske forretningsmannen William Glott, den gang salgssjef i Tobakksfabrikken M. Glott, som lå i Torggata 33. Villaen ble under okkupasjonen rekvirert av tyskerne, men familien Glott kom seg over til Sverige.

48. Opprinnelig en tomannsbolig fra 1952, oppført etter tegninger fra Distriktsarkitektens kontor i Oslo, senere ombygd og tilbygd. Her bodde den tidligere hjemmefrontlederen, advokaten og arbeiderpartipolitikeren Jens Christian Hauge (1915–2008) fra slutten av 1950-årene.

52. En villa oppført i 1952, opprinnelig en tomannsbolig, senere ombygd til enmannsbolig, arkitekt G. D. Adcocaat. Her bodde sosialøkonomen, arbeiderpartimannen og den mangeårige finansministeren Per Kleppe (1923–2021) fra rundt 1970 og frem til sin død.

56. En halvannen etasjes villa, oppført 1952/53 for Marius Eriksen (1922–2009) og hans kone Bente Eriksen (f. Ording 1927) som tomannsbolig, senere innredet som enebolig, arkitekt E. David Andersen. Marius Eriksen var en av landets beste alpinister i årene før og etter krigen, under krigen var han jagerflyger i RAF, ble skutt ned og satt i tysk krigsfangenskap, ble høyt dekorert. Etter krigen drev han sportsforretningen Marius Eriksen i Akersgata 21, det tidligere Astoria Hotell. Forretningen var grunnlagt i 1934 av hans far Marius Eriksen sr. (1886–1950). I 1964 etablerte Marius jr. sammen med sin kone Bente klesforretningen Bentestova i Vikaterrassen, Ruseløkkveien 3.

74. Holmenkollen Tennisklubb, stiftet 1936, baneanlegg og klubbhus.

109. Holmen skole, åpnet 2018. Tidligere lå Storebrands tennisbaner her. Dette var opprinnelig Readys tennisbaner (1919–34) med klubbhus fra 1922. Klubben solgte anlegget fordi det lå for langt fra byen (!), og fikk et nytt tennisbaneanlegg på Hoff, som igjen revet i forbindelse med utbyggingen av området her. Før byggingen av skolen ble tennisbanene disponert av Holmenkollen Tennisklubb.