Holmen skole

Holmen skole, Bjørnveien 109, bydel Vestre Aker, barneskole (1–7), åpnet 2018 (ark. GASA). Skolebygget som har transparente løsninger og moderne spesialrom, ble bygd der det tidligere var tennisbaner, opprinnelig Readys, senere Storebrands og de siste årene baner brukt av Holmenkollen Tennisklubb. Skolen har Oslos største skolegård målt i antall m2 per elev; skolegården har eplehage, klubbhus (tidligere Readys og senere Storebrands klubbhus som lå ved tennisbanene), ballbaner og lekeapparater. Skolen har en byomfattende spesialavdeling, Holmen PLUSS, med 16 elevplasser for barn med autisme og 8 elevplasser for multifunksjonshemmede.

Skolen åpnet til skolestart høsten 2018. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 472 elever. Holmen skole har en byomfattende spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelser. Den bygges ut med ett trinn årlig og er bygd for 640 elever.