Styggedalen

Styggedalen ved Frognerseteren i Nordmarka. Foto: Widerøes Flyveselskap AS/Oslo byarkiv

Styggedalen, navn på flere steder i Oslo og Oslomarka.

1. I Lillomarka, dalen sør for Barlindåsen.

2. I Nordmarka, fra sørvestenden av Kobberhaugtjernet og sørover langs bekken.

3.Bogstad, området like nord for Bogstad gård, der Bogstadbakkene var. Parkeringsplass og dressurområde for hunder. Fra 2014 skrives dette offisielt Styggdalen.

4. I Holmenkollen, øst for Holmenkollveien. Skiløype for Holmenkollanlegget; det var her Pål Gunnar Mikkelsplass falt på tredje etappe av stafetten under VM 1982.

Styggedalsbekken, den vestre av Holmenbekkens to hovedkilder med utspring i Øvresetertjern (477 moh).