Styggdalen

Styggdalen, tidligere skrevet Styggedalen, Sørkedalen, bydel Marka, navn på parkeringsplassen på østsiden av Sørkedalsveien nord for Bogstad gård og øst for nordenden av Bogstadvannet. Navnsatt 2014 etter et gammelt navn på området. Her lå tidligere Bogstadbakkene. I tillegg til parkeringsanlegget er det dressurområde for hunder. Det er også et populært område for modellflyentusiaster.