Kalvsjøen

Kalvsjøen, vann i Nordmarka, nordøst for Øyungen, 387 moh. Smalt og langstrakt vann som er regulert 2 m, demning fra 1889. Tilløp fra Nordre og Søndre Auretjern. Utløp nordover til Store Gørja.

Vest for Kalvsjøen ligger Kalvsjøhøgda, 442 moh.