Holtet (plass) Gjersrud

Holtet, plass med gnr. 172/102, Enebakkveien, sør for Godheim. Tidligere plass under Gjersrud. Utskilt etter 1903.