Nygård (plass) Gjersrud

Nygård, husmannsplass med gnr. 172/16, Maurtuveien, tidligere plass under Gjersrud, gnr. 172/1. Utskilt etter 1903.