Nygård (plass) Gjersrud

Nygård, husmannsplass med gnr. 172/16, Maurtuveien, tidligere plass under Nedre Gjersrud, gnr. 172/1. Fraskilt som eget bruk 1906.