Ljabru (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Ljabru, Ekebergbanens endestasjon fotografert vinteren 2009. - Foto Espen Franck- Nielsen / Creative Commons

Ljabru, boligstrøk sør for Nordstrandshøgda i bydel Nordstrand,; navn etter Ljabru gård. Endeholdeplass for Ekebergbanen siden 1941. Villabebyggelse fra begynnelsen av 1900-tallet. Terrassehus reist 1967.