Oslo og Follo Busstrafikk

Oslo og Follo Busstrafikk, OFB, busselskap som i 1928 startet busstrafikk mellom Oslo og Prinsdal. Selskapet fikk 1935 navnet AS Prinsdalsruten. Eier av selskapet var Thorbjørn Nordby. Nordbys svigersønn Hans Bjørn Gjestang overtok selskapet i 1950-årene og bygde det opp til å bli et av landets største private busselskaper. 1954 overtok OFB Lilleakerruten. Selskapet kalte seg fra 1964 AS Oslo og Follo Busstrafikk, OFB. Fra 1960 til 1970 økte vognparken fra 19 til 52 busser, bl.a. overtok OFB Schøyens ruter til Sjursøya, Malmøya, Ulvøya og Svartskog. Deretter overtok OFB de to selskapene som drev kjøring i Enebakk, i 1973 AS Enebakkrutene og i 1983 Karlsens Bilruter. Ekspansjonen fortsatte ved flere oppkjøp i Østfold, og til slutt hadde OFB et sammenhengende rutenett fra Lysaker til Strømstad. OFB fikk også stadig mer kjøring for AS Oslo Sporveier i Oslo sør. OFB ble solgt til Norgesbuss i 1997.

Selskapet holdt lenge til i Prinsdal, men bygde i slutten av 1980-årene et stort nytt anlegg på Rosenholm. I 1973 overtok AS Oslo Sporveier administrasjonen av OFBs bussruter i Oslo og Oppegård, og i 1975 overtok SL administrasjonen av bussdriften i Akershus.