Sporveisbussene

Sporveisbussene, selskap etablert 23. april 1997 som heleid datterselskap av AS Oslo Sporveier. For å kunne delta i anbudsrunder ble datterselskapet Nexus Trafikk AS etablert 2003. Fra 2007 tok man i bruk navnet Unibuss AS, og virksomheten består nå av morselskapet Unibuss AS, Unibuss Express og Unibuss Tur. Lavprisexpressen.no er underlagt Unibuss Express. Selskapet har i perioden etter 1997 vært i sterk vekst, både gjennom oppkjøp og ved å vinne anbudskonkurranser i Oslo, Akershus (Viken) og Vestfold (Vestfold og Telemark). Unibuss AS hadde i 2010 rundt 70 prosent av kjøringen i Oslo. Hovedanlegget med administrasjon er på Alnabru, i anlegget som opprinnelig tilhørte De Blå Omnibusser. I Oslo parkeres også busser på Klemetsrud, Ryen og Ulven.

Historikk

AS Oslo Sporveiers første bussrute ble startet i 1927 og fikk linjenummer 18, fordi dette var det første ledige nummeret etter sporvognsserien. Linje 18 gikk fra Loelvdalen til Kiellands plass. Ruten ble en suksess, og snart fulgte nye linjer med stadig stigende nummer. Linjene 18–26 ble alle opprettet før krigen, men mye av virksomheten var konsentrert til Oslo kommune. I Aker var det stort sett de private selskapene som rådde grunnen.

I 1939 hadde Oslo Sporveier 9 bussruter i byen. Krigen medførte store problemer for bussdriften, og på grunn av mangel på drivstoff, smøreoljer og dekk ble busstrafikken gradvis redusert. AS Oslo Sporveier ble så hardt rammet at all trafikk med brennstoffbusser ble innstilt. En del strekninger som Suhms gate fikk aldri tilbake det rutetilbudet man hadde hatt før krigen.

Etter krigen utvidet Oslo Sporveier linjenettet ved å kjøpe Nydalsruten AS og Wiktor Ruuds Rutebiler. Nedleggelsen av trikkelinjer gjorde at bussdriften i 1960-årene økte noe i omfang. AS Ekebergbanen hadde egen bussdrift fra 1924, og i 1950-årene ble denne overtatt av Oslo Sporveier.

I starten holdt bussene til i vognhallen på Vålerenga, men ganske snart ble anlegget på Bjølsen bygd. Dette ble kontinuerlig utbygd helt til 1940, da tyskerne konfiskerte deler av anlegget (se Bjølsenhallen). I 1957 ble Ekebergbanens bussmateriell flyttet fra Holtet til Grefsen. Anlegget på Bjølsen ble nedlagt i 1997 og bussene flyttet til det nye anlegget på Klemetsrud.