Arnebråten

Arnebråten, Arnebråtveien 64, tidligere husmannsplass under Vestre Holmen gård. Plassen, som ligger på hjørnet av Amagerveien, har nå kun våningshuset bevart, det var opprinnelig bolighus for leid arbeidskraft, er oppført som bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste.

Arnebråten borettslag. Tidligere frittstående borettslag, opprettet 1946, senere oppløst. Borettslaget bygde 12 tomannsboliger langs Stasjonsveien (horisontaltdelte) og Holmengrenda (vertikaltdelte) fra 1948 til rundt 1950.