Arnebråtveien

Arnebråtveien, Makrellbekken/Holmen, bydel Vestre Aker, fra Sørkedalsveien ved Makrellbekken stasjon til Ankerveien ved Jarbakken. Oppkalt 1928 etter plassen Arnebråten. Den nederste delen av veien er for en stor del preget av villaer fra tiden rundt den første verdenskrig, lenger oppover funkisvillaer, små blokker, tomannsboliger og eneboliger. Nord for krysset med Amagerveien ligger boligområdet Kragskogen. En blindvei som tar av nordover vest for krysset med Aspehaugveien, hadde tidligere adresser til Arnebråtveien; i 2021 fikk veien navnet Vestre Holmenfaret.

Bygninger m.m.:

64. Arnebråten, tidligere husmannsplass under Vestre Holmen gård.

70–78 og 82–100. Tre tomanns og tre firemannsboliger med i alt 16 leiligheter, OBOS-borettslaget Voksen, oppført 1964 (ark. Finn Leborg).

80. Frantzebråten barnehage.

112. Skole/barnehagebygget Barnebråten, oppført i goetheanistisk stil 1996 (ark. Øystein Thomassen), opprinnelig bygd for første klassetrinn på Rudolf Steinerskolen (6-åringene), halve bygget nå leid ut til steinerbarnehagen Kattugla.

120. Voksen skole. Her står den gamle husmannsstua fra plassen Søndre Jarbakken.