Makrellbekken stasjon

Makrellbekken stasjon, 1935. Foto: Karl Harstad / Oslo Museum

Makrellbekken stasjon, holdeplass på Røabanen mellom Smestad og Holmen, opprettet i 1935, da Smestadbanen ble forlenget til Røa. Stasjonen fikk navn etter Makrellbekken og ble anlagt på nordsiden av krysset med Sørkedalsveien, som ble krysset i plan. Da banen ble dobbeltsporet i slutten av 1930-årene, fikk stasjonen perronger på hver side. Ved det nedadgående sporet ble det oppført kiosk og leskur. Da banen ble utbedret til T-banestandard i 1995, ble det laget planfrie kryss her og på Hovseter. Banelegemet ble senket og Sørkedalsveien ført via en bro over banen. Den gamle aviskiosken var da revet.