Holmen stasjon

Holmen stasjon, holdeplass på Røabanen mellom Makrellbekken og Hovseter, opprettet ved forlengelsen av Smestadbanen til Røa i 1935. Ved anleggelsen av dobbeltspor i 1938/39 fikk stasjonen perronger på begge sider med små leskur. I 1950-årene ble det ved det nedovergående sporet erstattet av et større kombinert med Narvesen-kiosk, tegnet av arkitektene Bernt Heiberg og Ola Mørk Sandvik.

Da banen ble utbedret til T-banestandard i 1995, var allerede den gamle kiosken revet. Stasjonen fikk undergang under banen, slik at det ikke lenger skulle være kryss i plan som tidligere. Perrongen ved oppovergående spor ble forlenget og perrongen ved nedovergående spor ble flyttet sørover, forlenget og fikk nytt leskur. Arkitekt for den nye stasjonen var Arne Henriksen.