Frantzebråten (Hoff)

(Omdirigert fra Frantzebråten (plass) Hoff)

Frantzebråten, plass med gnr. 31/11, tidligere husmannsplass under Hoff. Plassen lå sørvest for krysset Arnebråtveien/Amagerveien. Plassen hadde våningshus og uthus, det ble drevet gartneri her i 1950-årene som ble revet i annen halvdel av tiåret. Frantzebråten barnehage (Arnebråtveien 80) ble bygd der plassen lå rundt 1960. Den ble bygd som «Barnas hus» av Husmødrenes barnehager med støtte fra Holmen husmorlag.

Se også plassen Frantzebråten under Sollerud.