Kragskogen

Kragskogen, boligområde, tidligere skogsområde, avgrenset av Holmenkollveien i øst, Ankerveien i nord og Arnebråtveien i sør og vest. Området ble utbygd av Selvaagbygg fra slutten av 1970-årene til ut i 1980-årene med toetasjes rekkehus og terrasseblokker i 3–4 etasjer, barnehager og en dagligvarebutikk. Den siste delen av området som ble bebygd, var feltet mot Ankerveien og Holmenkollveien, som opprinnelig var planlagt med næringsbygg, men som i 1987 isteden ble vedtatt utbygd med boligblokker. Boligene i området har adresser til Arnebråtveien, Holmenkollveien og Olav Aukrusts vei.

I årene like etter krigen ble det igangsatt et veibyggingsprosjekt som nødsarbeid i regi av Aker kommune. Veien skulle forbinde Holmenkollveien nedenfor krysset med Krags vei og Ankerveien ved krysset med Olav Aukrusts vei, slik at man kunne få en bedre veiforbindelse fra området øst for Jarbakken til Holmenkollveien ovenfor Gressbanen. Veiarbeidet ble aldri fullført, men den brede, uferdige veien, som ble kalt Vei 1009, lå der utsprengt og planert med pukk frem til utbyggingen av området i 1970-årene. I begynnelsen av 1950-årene lå fremdeles skinnene til trallebanen, som ble brukt til å frakte stein, i den uferdige veitraseen.