Gamle Hovsetervei

Gamle Hovsetervei, Hovseter, bydel Vestre Aker, fra Sørkedalsveien til Hovseterveien, tidligere Hovseterveien. Navneendring vedtatt 1976, iverksatt 1981. Oppkalt etter Hovseter, husmannsplass under Hoff gård. Østover fra Gamle Hovsetervei går blindveien Henriks vei. sørvestover blindveien Pernilles vei.

Bygninger m.m.:

1. Persbråten videregående skole, åpnet 1959.

2. Bolig- og forretningsblokk fra 1990 opprinnelig med ICA nær-forretning, nå Coop Extra Huseby.

3. Statped, tidligere Huseby kompetansesenter for synshemmede. Den første bygningen her stod ferdig 1939.

4. Bolig- og forretningsbygg der tidligere S. M. Rønnings kolonialforretning holdt til, nå frisersalong.

5. Et av de 7 husene tegnet av arkitektene Chr. Pran og Knut Lundh i 1946, som sammen med husene langs Henriks vei utgjorde et enhetlig og tidstypisk boligområde. Med vedtaket om riving av alle husene i Henriks vei, ville dette bli det eneste gjenværende av de karakteristiske etterkrigshusene her. Men foreløpig (høsten 2021) er kun nabohuset Henriks vei 1 revet.

7. Her lå fra 1901 et to etasjes våningshus, oppført av husmann på Geitebråten, senere smed, Karl Hansen Bakke. Det ble i 2016 kjøpt av Bergshagen Eiendom og revet året etter, for at denne eiendommen sammen med de 6 i Henriks vei, som Bergshagen også kjøpte for å rive, skulle utvikles til et lavblokkområde med 8 blokker. Med rivingen av dette 116 år gamle huset, Hovseters eldste, og tomannsboligene i Henriks vei vil en del av Hovseters gamle bygningshistorie være forsvunnet.