Hovseter skole

Hovseter skole, Hovseterveien 74, ungdomsskole (8–10), stod ferdig høsten 1974 (ark. Rinnan og Tveten). I 2000 nybygd paviljong med plass for byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov (Hovseterklassen). De fleste elevene kommer fra barneskolene Huseby, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 642 elever.

Skolens idrettshall drives av Ullern IF. Etter rehabilitering og ombygging 2009 har den 250 tilskuerplasser. Det er spillflate med oppmerking for badminton, basketball, håndball og volleyball.