Sørkedalen skole

Sørkedalen skole, Sørkedalsveien 1009, bydel Marka, ligger i krysset Sørkedalsveien/Zinoberveien (der den også blir kalt Ulvestugata), barneskole (1–7). Den er en av Oslos eldste skoler. Sørkedalen fikk sin første faste skole 1788, opprettet av Peder Anker. Skolekretsen omfattet også Rød-gårdene (Røa). Etter Ankers død ble det på ny omgangsskole, til hans datter, grevinne Karen Wedel, gav en tomt av gården Venner, vest for den nåværende skolen. Her tjente en gammel bygning som skolehus (Venner skole) fra 1842 til 1904, deretter tatt i bruk som lærerbolig.

Sørkedalen skole fikk ny bygning rett vest for den gamle 1904 (ark Harald Bødtker), men allerede i 1924 ble et helt nytt skoleanlegg (ark. Georg Greve) ferdig på Stubberud. Skolehuset fra 1904 ble overdratt til Sørkedalen idrettsforening og er siden brukt som forsamlingshus, kalt «Lokalet». Skolen hadde på det meste over 100 elever (omkring 1980), i skoleåret 2023/24 var det 31 elever. Skolen er en fådelt skole og en av de minste skolene i Oslo. Sørkedalen skole har felles rektor med Bogstad skole. Skolen deler også flere ansatte med Markaskolen. Sørkedalen Skoles Musikkorps stiftet 20. mai 1946.

Markaskolen er en del av Sørkedalen skole og tar imot elever fra andre Osloskoler til undervisning i og om Marka. Prosjektet startet 2010 og har om lag 4000 elever årlig. Her får barn fra hele byen prøve friluftsliv som f. eks. sykkel, kanopadling og bållaging og samtidig lære om biologisk mangfold, klimautfordringer, allemannsretten mv.