Ulvestugata

Ulvestugata, Sørkedalen, tidligere navn på veien fra Sørkedalsveien ved Sørkedalen skole til Åmotbrua. Fra 2014 er dette offisielt en del av Zinoberveien.

Navnet kommer av en gammel ulvestue som sto her da skolen ble reist 1924. En ulvestue er en fangstinnretning for rovdyr, består av en grøft med en stang i midten. På stangen er det festet en plate med åte, og grøften blir så dekket med kvist og snø. Når ulven går til angrep på dyret, faller den ned i grøften og er der et lett bytte for folk med våpen.