Rød gård

Rød, gårder i Aker med gnr. 11 og 12. Navnet kommer av norrønt ruð, rydning, i flertall røa, som nå er navn på strøket. Gårdene var allerede i Middelalderen delt i flere bruk.

1. Søndre Rød, gnr. 11/2 (11/1), Røaveien 12, ble fradelt til general Hausmann i 1715, og den ble senere delt i fire. Gården har siden vært privateid.

2. Mellom-Rød, gnr. 11/3, Vækerøveien 177, er utskilt fra Søndre Rød.

3. Mellom-Rød, gnr. 11/176, Røaveien 25, er utskilt fra Søndre Rød. Gården også kalt Tuvoll.

4. Nordre Rød, gnr. 12, lå ved krysset Griniveien/Vækerøveien. Gården var opprinnelig under Hovedøya kloster og delt i flere bruk. Gården ble i 1600-årene regnet som ødegård under Bestum. Den var delt i tre bruk, Søndre, (gnr. 11), Mellom og Nordre. Mellom-Rød gikk inn i Nordre og fulgte Bestum inn i Bogstadgodset. Fra 1851 fulgte den Nordmarksgodset. Gården hadde flere husmannsplasser, bl.a. Schleswig, Melum og Svingen ved Lysakerelva. Det står flere gamle plasser på Rød, bl.a. Ødegården ved Vækerøveien.

Referanser til denne artikkelen

Røa dppage2, Røaveien