Røaveien

Røaveien, Røa, bydel Vestre Aker, fra Ostadalsveien til Vækerøveien (ikke gjennomkjøring). Navnet vedtatt 1931. –

12. Søndre Rød gård.

25. Mellom-Rød gård.

Referanser i denne artikkelen

Rød