Voksen kirkegård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Parti fra Voksen kirkegård. 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo byleksikon

Voksen kirkegård, Røahagan 54, bydel Vestre Aker, anlagt på en del av Voksen gårds tidligere jorder vest for Voksen skole og sør for Voksen kirke.

Kirkegården er på i alt 236 daa, hvorav 90 daa opparbeidet areal. Innviet 1992. Eget felt for bahai-graver.