Røahagan

Røahagan, Røa, bydel Vestre Aker, blindvei nordover fra krysset Sørkedalsveien/Griniveien. Navnet vedtatt 1936. For en stor del småhusbebyggelse, men også noen blokker.

Bygninger m.m.:

1 t. Røa transformatorstasjon.

5. En tomannsbolig fra 1938, Carl I. Hagens barndomshjem.