Domprostiet

Domprostiet (eller Oslo domprosti) omfatter de sentrale bystrøk med bydelene (det meste av dem) Gamle Oslo, Sentrum, St. Hanshaugen og Frogner. Tidligere het det Kristiania prosti, men fikk endret navn til Oslo Domprosti 1922. Etter utskillelse av Torshov (nordre Aker) prosti 1984 består prostiet av:

Bygdøy sokn med Bygdøy kirke.

Fagerborg sokn med Fagerborg kirke.

Frogner sokn med Frogner kirke.

Uranienborg sokn med Uranienborg kirke.

Bygdøy, Frogner, Uranienborg og Frogner er samarbeidende sokn med flere felles tiltak.

Domkirken sokn med Oslo Domkirke og Trefoldighetskirken.

St. Hanshaugen sokn med Gamle Aker og Lovisenberg kirker.

Fra 1. sept. 2013 til 1. jan 2020 var Gamle Aker, Lovisenberg, Oslo Domkirke og Trefoldighetskirken et felles sokn: Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Dette store soknet ble så delt til to sokn, gjeldende fra 1. jan. 2020.

Gamlebyen og Grønland sokn med Grønland kirke.

Kampen sokn med Kampen kirke.

Vålerengen sokn med Vålerenga kirke.

Gamlebyen og Grønland, Kampen og Vålerenga er samarbeidende sokn = Kirkene i Gamle Oslo.

Markus kirke og Gamlebyen kirke ligger også innenfor domprostiet, men er ikke lenger i bruk som menighetskirker i Den norske kirke.