Frogner kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Frogner kirke for enden av Gimleveien fotografert i 2006. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons

Frogner kirke, Bygdøy allé 36, Frogner, oppført i nyromansk stil med hovedfasade og tårn i granitt, sider og kor i pusset tegl (arkitekt Ivar Næss etter konkurranse 1902). Innviet 6. des. 1907. 800 (opprinnelig 1020) sitteplasser. Kirken var de første årene frittliggende, men ble som planlagt innebygd som del av Gimlekomplekset i 1915.

Relieff i stein over inngangsdøren, Guds lam (1905–07), og Kristus-skikkelse (Ecce Homo) i nisje på kirkens front (1911) av Valentin Kielland. Alter, prekestol og døpefont av kleberstein. Altertavlen var opprinnelig et sirkelrundt glassmaleri av August Eiebakke, men ble 1958 erstattet av Per Vigelands Den herliggjorte Kristus. Glassmaleriet er omkranset av et kleberstensrelieff, Jeg vil give eder hvile, av Valentin Kielland (1907). Marmorstatue av Moses og Paulus av Anders Svor (1907). Trestatuetter av Olav den hellige, Martin Luther og Hans Nielsen Hauge samt krusifiks i bronse og jern av Valentin Kielland (1907). Maleriet Et dikt om døden av Chr. Skredsvig. Opprinnelig altersølv laget spesielt til kirken i 1907 av Borghild Arnesen. Kirkens mange tekstiler anskaffet etter hvert, bl.a. med messehagel og prekestolklede av Anne Lise Alsing (1990–92).

Kirkens interiør ble ombygd 1934–35 og fikk buet blåmalt himling i hovedskipet og nytt orgelgalleri over hovedinngangen. Mesteparten av et orgel som ble bygd i Oslo Domkirke 1889, inngikk i kirkens orgel fra 1935-2017 (J. H. Jørgensen). Nytt orgel innviet 2018 (Harrison & Harrison i England) der de beste stemmene fra det gamle orgelet er bevart i det nye. Frogner kirke er en av Oslos mest populære konsertkirker. 

En større rehabilitering av kirken ble utført i 2017 samtidig med bygging av det nye orgelet. 

Per Vigeland preget kirken 1945–68 med glassmalerier i alle vinduer, frise i freskoteknikk på galleri, offerkister, ny alterring og mosaikkdekorasjon. Glassdører ble montert i 1973. Et mosaikkbilde laget av Maria Vigeland overført som gave fra kapellet på Røde Kors klinikk 2012.

To kirkeklokker som begge har innskrevet «Den første kirke der er opført under Haakon VII’s regjering». Den store har dessuten inskripsjonen «Herrens dag, slag i slag / kalder jeg inn under kirkens tag. Kom, o kom! Tenk dig om! Snart du stedes for Herrens dom!», mens den lille har «Søg din Gud, bli Hans Brud, tro Hans Nåde og lyd Hans Bud! Våk og bed, deg bered! Snart jeg ringer dig ind til fred». Teksten er av kirkens første sogneprest, Thv. Klaveness.

Soknekirke for Frogner menighet (opprettet 1898) i Domprostiet

I 1995 ble Frogner kirkestue åpnet i et nedlagt restaurantlokale vegg i vegg med kirken. Menigheten eier også Frogner menighetshus - Schafteløkken

Frogner kirke er registrert i Gul liste.

Kapell

I tilknytning til kirken ble reist et kapell i romansk stil (arkitekt Johan Meyer d. y.), innviet 1939. Altertavle av Dagfin Werenskiold, døpefont av Trygve Dammen. Kontorfløy (arkitekt Rolf Tønsager) oppført 1965–66, og kontortilbygg til dette i to etasjer og loftetasje ble oppført 2010-2011. Tilbygget er utformet som en speilvending av kapellet med senter i det store runde glassmaleriet over alteret i kirken. (Ark. Svein Gommerud. Jan Bauck Arkitektkontor AS). Her er det felles kontor og administrasjon med Bygdøy menighet.

Frogner kirke under annen verdenskrig

Under den annen verdenskrig hadde den hemmelige kirkeledelsen 1942–45 et rom på galleriet som et av sine faste møtesteder – med det hemmelige arkivet plassert under benkene. Etter krigen mottok kirken mye kunst som minnegaver. Mest spesielt er et motiv i glassmaleriet nærmest prekestolen der man ser et brennende fly styrte i havet og en ung mann bli trukket opp av sjøen av en engel. 

En byste (utført av Arne Durban 1976) av Asle Enger (1906–2000) står utenfor kirken. Asle Enger var en elsket sogneprest i menigheten 1955–76, men er også kjent for sin krigsinnsats da han gikk frivillig i tysk fangenskap for å kunne være prest for de norske offiserene som ble sendt i fangenskap i 1943.