Schouskvartalet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Schouskvartalet, kvartalet mellom Thorvald Meyers gate, Trondheimsveien og Herslebs gate på nedre Grünerløkka (med adresse Trondheimsveien 2), rommer forskjellige kulturvirksomheter på området hvor Schous Bryggeri lå frem til nedleggelsen i 1981. Noen av de gamle bryggeribygningene ble 1982–1988 ombygd til kontorer og undervisningsformål ved Tor Andenæs A/S, mens andre ble revet. De gamle ombygde bygningene fikk følgende navn: Direksjonen, Laboratoriet, Schoushallen, Porthuset, Bøkkeriet, Humlestien, Vognskjulet, Vørterhuset, Korn- og spirehuset, Malteriet, Bryggehuset, Kjelehuset, Gjærhuset, Tapperiet og Flaskehuset.

Blant nybyggene kom to forretningsårder oppført i 1985 og 1990 etter tegninger ved Aakerøy’s Arkitektkontor ANS og med den gamle bryggeriarkitekturen som forbilde. Fra 1992 holdt Handelshøyskolen BI (BI Oslo) og Norges Markedshøyskole til her.

Ny ombygging ble gjennomført etter 2000 i regi av KLP Eiendom. Etter at BI flyttet til Nydalen i 2005 etablerte Staten og Oslo kommune i 2007 Schous Kulturbryggeri. Her kom i 2009 Øvingshotellet med 49 øvingsrom for musikk til fri benyttelse på leiebasis, som benyttes av et stort antall grupper. Popsenteret er et museum og opplevelsessenter for populærmusikk. Riksscenen er scene for norsk og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans.

På bryggeriområdet kom også i 2009 to boligblokker (Trondheimsveien 2e). De ble oppført etter tegninger av MAD arkitekter og har tilsammen 109 leiligheter.