Kirkeristen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Kirkeristen, opprinnelig navnet på en liten bro fra begynnelsen av 1700-tallet som gikk omtrent fra det nåværende krysset Storgata/Dronningens gate og gjennom muren inn til kirkegården ved Vår Frelsers kirke. Navnet kommer av at det var åpne tremmer i broen, slik at dyr ikke skulle komme inn på kirkegården. En annen rist var lagt i Søndre murport. Kirkegården ble nedlagt i 1808. Etter hvert har Kirkeristen på folkemunne gjerne blitt brukt synonymt med Basarene. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp omtrent der den gamle feristen var.