Nygata

Nygata, Sentrum, fra Storgata til Biskop Gunnerus’ gate. Gaten het opprinnelig Bukkehornsgaden; nåværende navn fra ca. 1800. Trikketrasé fra 1986–87. Gaten er en av de tre gjenværende gatene fra det gamle Vaterland (de andre to er Stenersgata og Lybekkergata.

6. Ved hjørnet av Stenersgata lå det tidligere en bygård som nå er erstattet av en stor, moderne forretningsgård. Her lå herreekviperingsforretningen «Dressalget», ledet av jødiske Moritz Wulf Dsenselsky og Isser Braude. Dsenselsky og ekspeditør Samuel Dworsky ble deportert under aksjonen mot jødene 26. november 1942 og drept i gasskammer i Auschwitz 1. desember.

12. Den tidligere adressen til Eik & Hauskens maskinforretning med «Traktorhuset», nå en del av Oslo City.