Valhallveien

Valhallveien, Ekeberg, bydel Gamle Oslo og Nordstrand, fra Ryenbergveien til Ekebergveien. Navn 1914 etter Valhall i norrøn mytologi, stedet der Odin tok imot de vikinger som døde i kamp. I svingen nedenfor Ekeberg Camping fin utsikt over byen; det skal være her Edvard Munch fant bakgrunnsmotivet for maleriet «Skrik». Grøntområdet i slyngen veien danner nord for campingplassen kalles Suttungsletta. Fra Valhallveien til Brannfjellveien går Ekebergstien og til Ekebergveien går Oppegårdgata.

Bygninger m.m.:

14–66, 19–49. «Utsikten Husvilde-barakker», kommunale rekkehus for husløse oppført 1917–21 etter tegninger av Boligtilsynets arkitektkontor for å avhjelpe akutt bolignød. Meningen var at de 21 enkle trehusene skulle settes opp midlertidig, men de er blitt stående som bolighus. Renovert 1995–98.

53–69. Fem OBOS-blokker, borettslaget Utsyn med i alt 54 leiligheter (ark. Ulf Nyquist), fullført 1948.