Frierveien

Frierveien, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, sidevei til Jomfrubråtveien på sørsiden av denne, ovenfor Ekebergbanen og Kongsveien. Navnet vedtatt 1953.