Karlsborgveien

Karlsborgveien er midt i bildet mellom installasjonen i rundkjøringen og de gule villaene. Foto: Astrid Ledang / Oslo Byleksikon

Karlsborgveien, Grønlia, bydel Gamle Oslo, fra Mosseveien til Kongsveien. Opprinnelig nedre del av gårdsveien fra Jomfrubråten til sjøen ved Kongshavn. Oppkalt 1879 etter løkken Karlsborg, med adresse Kongsveien 21. Den ligger nedenfor Ekebergrestauranten. Den er en av to sveitservillaer herog ble restaurert av C. Ludens Ringnes stiftelse i 2013, og er en del av Ekebergparken. Huset ble bygd av bonden på Jomfrubråten, Jens Andersen i 1863, og brukes nå som kafé og selskapslokale.


Under krigen ble veien liggende midt inne i festningsanlegget rundt Sjømannsskolen. To villaer ble rekvirert, og som vanlig ble eierne kastet ut på kort varsel. Sjømannshjemmet ble rekvirert og brukt som messe for kvinnelige marineansatte. Det ble også bygd tre brakker på hver side av veien. Veien var sperret oppe ved Kongsveien med port med vakt, og nede ved Mosseveien var det plassert flere «spanske ryttere».

Bygninger m.m.:

1. Stor tømmervilla i særpreget dragestil fra 1893. Arkitekt, byggherre og utførende entreprenør var Peder Olsen.

3a. Stor toetasjes tømmervilla i dragestil , «Soria Moria slott», tegnet 1892 (ark. Carl Konopka), ferdig oppført for speditør Olaf I. Aas 1906. I 1982 kjøpte oversetteren Torstein Bugge Høverstad og hans familie huset som da var i slett forfatning, og restaurerte det, slik at det nå fremstår i gammel prakt.

4. Sjømannsskolen.

5. Sjømannshjemmet, oppført 1900 for Theodor Henrichsens Sømandshjem (ark. Thv. Astrup). Under krigen ble huset rekvirert av tyskerne og brukt som messe for kvinnelige marineansatte, Unterhelferinnenheim. Sjømannshjem til 1995; 1997 ominnredet til omsorgsboliger.

Ved veien er det funnet et felt med Helleristninger.