Bøler gård

(Omdirigert fra Bøler (gård))

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bøler gård. Det gamle gårdsanlegget omgitt av nyere bebyggelse. Våningshuset til høyre, den store driftsbygningen på den andre siden av tunet. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons

Bøler, gård med gnr. 164/1. Den har nå adresse Bølerveien 24. Gårdsnavnet er flertallsformen av norrønt bœl, som betyr bosted, gård. Gården tilhørte fra 1453 Fransiskanerklosteret (Oslo Hospital). På 1500-tallet ble den drevet som avlsgård.

Bøler gård ble solgt fra Hospitalet i 1827 og har senere vært bondeselveie. Våningshuset er oppført omkring 1885 i sveitserstil. Stabbur og driftsbygning, nå gartneri. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Gården har gitt navn til såvel strøket, som institusjoner og veier, bl.a. Bølerbakken, Bølersletta, Bølerlia m.fl.

Ved gården lå under krigen en av tyskernes største radiosambandsstasjoner i Østre Aker. Sør for gården var det oppført et eget radiohus, og på nordsiden lå det en liten leir tvers over Bølerveien, med et radiohus til og tre mannskapsbrakker. Lengst nord i leiren lå det to forsvarsbunkere. På jordene mot Ulsrudveien var det satt opp 16 radiomaster av tre. Både disse og leiren var inngjerdet med piggtrådgjerder, og det var lagt ned landminer. Stasjonen ble drevet av den tyske marinen, og stod i direkte kontakt via en jordkabel til Østmarkseteren. I juni 1945 var det fremdeles tyske mannskaper her.

Gårdsanlegget er regulert til spesialområde bevaring.