Ulsrudveien

Ulsrudveien, Ulsrud, bydel Østensjø, fra Østensjøveien til Østmarkveien. Navnet vedtatt 1938. Småhusbebyggelse. Fire av husene på vestsiden av veien ble oppført i etterkrigstiden som del av Ulsrud hageby. Sørover fra Ulsrudveien går blindveiene Jøranstien og Ulsrudkollen, og fra Ulsrudveien til Kringkollen går Lunnestien. og til Østbyfaret går Østbyveien.

43. Ulsrud gård.