Kringkollen

Kringkollen, BølerUlsrud, bydel Østensjø, fra Protonveien til Ulsrudveien. Navn 1938 etter beliggenheten; den opprinnelige, østlige delen av veien går rundt en liten kolle. Enebolig- og småhusbebyggelse. Nordøstover fra Kringkollen bår blindveien Knut Valstads vei.