Bølerbakken

Bølerbakken, Bøler, bydel Østensjø, fra Kringkollen til Guristuveien. Navn etter Bøler gård, vedtatt 1955. Blokk- og småhusbebyggelse.