Bølerveien

Bølerveien, Bøler, bydel Østensjø, fra Ulsrudveien til Bøler gård. Navnet vedtatt 1938.

Bygninger m.m.:

15–21, 25, 31, 35, 20, 28. Sammen med Guristuveien 25–67 utgjør dette Bølertunet, to husgrupper rundt tunet på Bøler gård oppført 1981 (ark. Karlsen og Westbøe), til sammen 34 boliger i enebolig og rekkehus.

24. Bøler gård.