Studentboliger

(Omdirigert fra Studentboliger.)

Studentboliger, Den eldste studentboligen i byen er Studenterhjemmet i Underhaugsveien 13, grunnlagt 1876. I 1919 kom Studenterhuset i Schultz' gate 7 (nå nr. 29), og Blindern Studenthjem ble oppført 1923–25.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ble stiftet 1939, og etter 1945 fikk den disponere en del eldre bygninger i byen og brakkeleire etter tyskerne. Etter krigen og frem til 1950–55 bodde en del studenter i eldre hus i sentrum, bl.a. Drammensveien 60 (der Rikstrygdeverkets bygg senere ble reist), Hansteens gate 5, Bjørn Farmanns gate 16 og Huk aveny 37 (for kvinnelige studenter). Blant studentforlegninger i gamle tyskerbrakker, som ble benyttet til å avhjelpe bolignøden, var Blindern studentforlegning (i bruk 1946–54, revet) og Sogn studentleir (i bruk 1946–55, revet). I Vesteråsveien 14 i Ullernåsen ble en tyskerbrakke hjem for studentfamilier 1946–52.

Det var først i 1952 med byggingen av Sogn studentby at utviklingen skjøt fart. I 1961 fikk studentboliger en egen post i statsbudsjettet, og Husbankens regler for lån ble endret slik at det ble gitt adgang til lån til studentboliger. Byggetrinn to av Sogn studentby stod ferdig i 1965. I 1970 stod Kringsjå studentby ferdig som den største av studentbyene. Siden har det vært en betydelig utbygging av studentboliger. I 2018 hadde Studentsamskipnaden nesten 9000 hybler og leiligheter til studenter. Fra 2011 dekker Studentsamskipnaden også Akershus. Se også Stiftelsen Anker Studentboliger.

Studentboliger administrert av Studentsamskipnaden i Oslo

Navn Byggeår Antall boenheter
Studenterhuset Schultz' gate 1919 69
Sogn Studentby 1952–64 1377 + 116 familieleiligheter
Kringsjå Studentby 1968–70 2711
Bjerke Studenthus 1973 263
Pilestredet studenthus 1979 129
Enerhaugen studenthus 1980 96
Fjellbirkeland studentby 1990 462
Tullinløkka studenthus 1935/1997 103
Stensberggata Studenthus 1955/1998 77
St. Hanshaugen Studentby 1962/1998 402
Ullevål studentby 1952/1999 208
Vestgrensa studentby 1999 401
Grünerløkka studenthus 2001 225
Bjølsen studentby 2002–03 1078
Carl Berner Studenthus 2002 290
Enerhaugen Studenthus 2002 100
Kansleren Studenthus 2002 96
Pilestredet Park studenthus 2006 129
Iladalen Studenthus 1952/2006 169
Fagerborg Studenthus 1938/2009 84
Rodeløkka Studenthus 2014 142
Nydalen Studenthus 2014 80
Lillo Studenthus 2016 166
Diagonale studentboliger 2018 308

Der hvor det står to årstall, er det byggeår og det året bygningen ble studenboliger