Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel

Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel, Storgata 55, tidligere Yrkesskolenes Hybelhus, oppført 1975 (ark. Bjørn Stendahl), selveiende stiftelse opprettet 1970 (se Oslo yrkesskole). Bygningsmassen utvidet 2001–03 og 2009–10. Bygningene ble reist dels der Gassverket hadde ligget siden 1848, dels på Ankertorget. Anlegget består av 11 forskjellige bygninger med de fleste hyblene vendt ut mot gårdsrom og Akerselva, og lukket mot omkringliggende gater og trafikk. Åtte bygninger er helårs studentboliger (Anker Studentboliger med ca. 1000 boliger), én er helårs hotell (Anker Hotel med 161 rom), mens de to siste om sommeren drives som vandrerhjem (Anker Hostel, tidligere kalt Albertine Hostel) og hotell (126 rom), resten av året brukes de som studentboliger. Anlegget har også næringsarealer (Anker Næring), foruten serveringsfasiliteter og lokaler for annen næringsvirksomhet, herunder barnehage. Også gymnastikksal (Ankerhallen).

Anker STI er merkenavnet til Stiftelsen Anker Studentbolig og Hotel. Anker STI eier tomten og bygningsmassen i Storgata 55 og Oslo Studentboliger Holding AS og Oslo Studentboliger AS. Disse to selskapene eier kombinasjonsgården bolig og næring i Trondheimsveien 37 og to bygårder med boliger i Wilses gate 3 a og b.