Grünerløkka studenthus

Grünerløkka studenthus fotografert i 2007. - Foto Helge Høifødt/Oslo byleksikon

Grünerløkka studenthus, Marselis' gate 24, kornsilo ombygd til studentboliger 2001 ved arkitektfirmaet HRTB v/ Ola Mowé. Den 53 m høye siloen som stod oppført 1953, bestod av 21 runde celler på 40 m, noen såkalte stjerneceller og et maskinhus over 8 plan. Tykkelsen på veggene var 15–18 cm. Siloen ble tatt ut av bruk som kornsilo 1992, og området regulert til boliger. Naboene protesterte kraftig mot bevaring og ombygging, men i 2000 ble siloen kjøpt av Studentsamskipnaden i Oslo, og ombygging startet samme år.

Siloen/studenthuset har 16 boligetasjer, ett kjellerplan, to plan med fellesrom (17. og 18. etasje), en takterrasse på 100 m2, fellesvaskeri i 17. etasje og sykkelboder til alle beboerne. Det er i alt 225 boenheter; 165 er single-leiligheter, 42 parleiligheter og 20 hybler.

I 2017 ble ny turvei inntil studenthuset mot Akerselva og Nedre Foss park fra studenthuset til Grünerbrua åpnet.

Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp på vegen her til minne om opprettelsen av Akerselva miljøpark.