Marselis’ gate

Marselis' gate 27. Grüners gate til høyre. Foto: Helge Høifødt

Marselis’ gate, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, fra Grüners gate til Bergverksgata, gaten var opprinnelig regulert fra Nordre gate. Oppkalt 1880 etter de hollandske kjøpmennene Selius og Gabriel Marselis, som bodde i byen omkring 1650. Selius Marselis ble 1653 postdirektør og 1657 bergråd. Gabriel Marselis kom til Norge for å bringe bergverkene bedre i stand, og fikk rådighet over flere verk, bl.a. Bærums jernverk.

Bygninger m.m.:

24. Grünerløkka studenthus.

27–35. Leiegårder oppført i nyrenessansestil 1900–04.