Nordre gate

Nordre gate, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, fra Grünerbrua til Toftes gate ved Schous plass. Navn fra før byutvidelsen 1857. Fra Nordre gate ved Grünerbrua gjennom Grünerhagen til Marselis' gate ved Grünerløkka studenthus går gangveien Rigmor Luihns vei.

Bygninger m.m.:

2. Her ligger våningshuset til Nedre Foss gård, der det tidligere var mølle, nå restauranten Nedre Foss gård, fint istandsatt etter brann i 2015. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt. Bygningen ligger fra 2017 i Nedre Foss park.

1–5. Her lå det flere lave trehus oppført da området ble bebygd før 1859. Ut i august-september kom driftekarene fra Hadeland og Toten gjennom Nordmarka med sine fedrifter. Etter at høyet var slått på Nedre Foss’ marker, kunne de leie en innhegning og selge livdyr til melkeproduksjon eller slakting. En dame fra Hallingdal kjøpte opp melkekyr og hadde fjøs i Nordre gate 3. Der holdt hun fra midten av 1850-årene bykuer i et såkalt skiftefjøs og solgte melk til dem som flyttet inn i den nye bydelen. Lenge etter at fjøset og mange av trehusene var revet, var det i 1980-årene tanken å bevare et bolighus (nr 5), men den forfalne bygningen lot seg ikke redde. På fjøstomten kom det en moderne bygård i betong og tegl, og etter nr 5 ble det bygd et nytt hus i gammel stil. Disse husene er nå deler av Stolmakergata borettslag.

På hjørnet av Øvre gate og Nordre gate lå det et lite, laftet hus som ble brannskadet i 1980-årene. Her er det er nå oppført tre fargerike hus ut mot Nordre gate. De har separate innganger ut mot gaten og minner om den hustypen som er så utbredt i engelske byer.

7. Her lå et av Ny Yorks eldste hus, fra 1857–58. Nå revet. Nabohuset 2b restaurert.

11.–17. En fireetasjes leigeård fra slutten av 1800-tallet. I en leilighet i tredje etasje bodde i de første krigsårene jødiske Hilel Blatt (f. 1893), tidligere skomaker nå anleggsarbeider, gift med Rebekka (f. Gorwitz 1894). De ble begge sendt til Auschwitz, Rebekka med Gotenland 24. februar 1943. Hun ble drept i gasskammer like etter ankomsten 3. mars. Når Hilel døde, er ikke kjent. To snublesteiner er satt ned til minne om Hillel og Rebekka Blatt.

I en leilighet i annen etasje i en bakbygning bodde jødiske Herman Joseph (f. 1876), forhendværende handelsmann, gift med Fanny (f. Pralgener 1874) og datteren Cecilie (f. 1897) som var tobakkarbeiderske. Sønnen David (f. 1893) var gift og bodde i Stavanger med kone og to barn. En annen datter Klara (f. 1900) var gift Gurewitz og bodde i Trondheim. Fanny og datteren Cecilie ble deportert 26. november 1942 og drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 1. desember. To snublesteiner er lagt ned til minne om dem. Herman Joseph ble deportert 24. februar 1943 og drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 3. mars. En snublestein er satt ned til minne om ham. Også David og Klara med familier ble drept i Auschwitz.

16. Her lå tidligere «Beckers restaurant», en typisk lokalrestaurant med uteservering på taket i sommerhalvåret. Nedlagt 1999. Senere har det vært vinmonopolutsalg her.

18b. Evangeliesalen, forsamlingslokale (pinsemenighet) og fjernsynsstudio med nybarokk fasade, oppført 1915 (ark. Harald Aars) som byens første kinobygning. Til 1928 Regina Teater. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp til minne om denne første kinobygning i byen.

20–22. Et stort hus i massivtre oppført av Aspelin Ramm i 2019, arlkitekter Alliance Arkitekter. Huset glir godt inn i gateløpet og fungerer bra sammen med nabobygningene i mur. På gateplan er det spisesteder og forretninger, bl.a. en finere barbersalong og en klesbutikk med kaffeservering, i etasjene over boliger.

Her lå tidligere Bedehuset Nordre gate 22 i en leiegård kjøpt av Kristiania lille Indremisjon (Oslo lille Indremisjon) i 1913. Før dette var det her Fru Bugge-Asperheims skole startet. Bedehuset ble revet i 1959 da foreningen reiste et kontorbygg med møtelokale på samme adresse, og et sykehjem på naboeiendommen Nordre gate 20. Begge eiendommene ble revet 2017/18 i forbindelse med oppføringen av dagens bygg. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp på dangens nr 22 til minne om det gamle bedehuset.

25b. Forsamlingshus oppført for Frelsesarmeen 1898 (ark. Jørgen Jørgensen). Nå lokale for Frelsesarmeens 3. korps. Her har også speidergruppen Oslo FA 3. korps, som hører til i Frelsesarmeen, møtene sine.