Fru Bugge-Asperheims skole

Fru Bugge-Asperheims skole, tidligere skole grunnlagt og drevet 1892–1912 av Sophie Bugge-Asperheim (1851–1915) . Skolen som til å begynne med holdt til i Nordre gate 22, var til å begynne med kombinert middelskole og gymnas. Senere ble den flyttet til Schous plass 2, og her fikk den etterhvert lokaler i tre etasjer. Skolen ble nå devet som forskole og middelskole for både gutter og jenter.