Grünerhagen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Grünerhagen sett mot Nedre gate. - Foto: Helge Høifødt

Grünerhagen, Grünerløkka, rektangulært parkareal, ca. 12 daa, begrenset av Fossveien, Grüners gate og Nordre gate og av Nedre Foss park, åpnet i 2017 på tidligere industritomter ved Akerselva. Navn etter familien Grüner som drev Nedre Foss mølle 1672–1758 og 1803–1911. Grüners berømte terrassehage ved Nedre Foss ble totalt omlagt i tidens gjengse landskapsstil omkring midten av 1800-tallet. Deler av den inngår i Grünerhagen. Opparbeidelsen tok til i 1938, men ble avbrutt under krigen da parkvesenet drev matauk på arealet. Anlegget stod på det nærmeste ferdig omkring 1950 og har forbindelse med Akerselva miljøpark.

I den nordlige delen av Grünerhagen ligger en ballbane for bl.a. basketball og bordtennis. Mange skatere holder også til der. I den sørlige delen av parken ned mot Akerselva brukes til aking og jibbing for ski og snøbrett, med anlegg for flat down, mini kink rails og mini flat rail.